• tekening rode kundalini

materiaal: tekening

hoogte:
breedte:
diepte:

verzameling
Tags: , ,

foto witte kundalini
tekening rode kundalini
foto Rode Kundalii
foto 2 Cobra's
foto groen cobradoosje

Proza-Poëzie

Dit stelt de grote kracht voor, van nature innig verbonden aan het geestelijke en spirituele van het menszijn en is vooral organisme verrijkend. Deze kracht spreekt over een innerlijke vrouw en wordt vergeleken met een opgerolde gevaarlijke slang of “Kundalini Shakti”.

De geoorloofde kracht kan zowel scheppend als vernietigend, positief als negatief gebruikt worden. De slang staat op het punt uit te halen of aan te vallen met fatale afloop. Hierbij kan het slangengif dodelijk zijn, maar het gif op de juiste manier gebruikt kan ernstige ziekten genezen.

Als voorstelling van een fysieke Kundalini van de wereld is het de poel van gesmolten oorspronkelijke oerelementen die de kern van de aarde uitmaakt. Kundalini van de mensheid, zetelt in de geslachtsstreek van elk individu en is een “innerlijk vuur” met grote kracht en intensiteit, waardoor een mens geboeid of bevrijd kan worden. Wie over een hevige en vurige Kundalini of zinnelijkheid beschikt, geeft vaak blijk van algemene genialiteit. Als verborgen kracht, noodzakelijk voor de vergeestelijking, is Kundalini in het bijzonder van belang voor hen die de geheimen van de seksualiteit willen ontsluieren en begrijpen.

Het vasthouden van daden (in yoga), visualisering, het in gedachten herhalen van bepaalde klanken en bepaalde lichaamsbewegingen, kunnen Kundalini tot ontwaken brengen en er terzelfdertijd beheersing over schenken. Het is slechts een kwestie van de juiste sleutel te vinden.

Een opgerichte cobra oefent de ruggengraat en versterkt zo de inwendige organen. Vanuit een volkomen ontspannen houding wordt het lichaam gestrekt en gespannen waarbij enkele momenten de adem wordt ingehouden. Deze cobrahouding schept bewust spanning en ontspanning en veroorzaakt dan een bewustzijnsverruiming en verhoogt het sensueel besef. Hierdoor worden de bloedsomloop en de geslachtsorganen gestimuleerd.

Wanneer nu een slangenkoppel mekaar ontmoeten en mekaar innig omhelzen, stromen fijnstoffelijke energieën samen en worden deze uitgewisseld. Deze harmonische doorstroming van levenskrachten in het lichaam is noodzakelijk voor een goede gezondheid. Zodra nu de levenskracht stagneert of geblokkeerd wordt treden er ziekteverschijnselen op. Het is dan de natuurlijke stroming van de levenskracht die lichaam en geest verjongt en vernieuwd. Het koppel is bijna tot alles in staat als ze beiden levenslustig en “vitaal” aanvoelen, niettegenstaande dieptepunten van het dagelijks leven. Het geheim bestaat erin; het lichaam, als in een dans, onafgebroken en harmonisch in beweging te houden. Het is een voortdurende visualisatie van levenskracht.

Tijdens een gepassioneerd liefdesspel ontstaat een draaikolk van opwaartse en neerwaartse krachten die wezens uit geestelijke sferen aantrekt. Een extatisch liefdesspel is het ontluiken en bloeien van een lotusbloem. Wanneer nu tijdens de apotheose de onbewuste drift tot orgasme, bewust kan worden beheerst, ervaren de losgekomen energieën van beiden een tijdloze verrukking en komt de geest tot verheffing.

De wording naar het zijn, het bewustzijn, tijdens dit alles en gedurende het proces zelf, is belangrijk. “Erna”, is dan reeds na de feiten en dan is het van: “Het was subliem”. Het is een speels ontluikend liefdesspel op een drijvende lotusbloem, gestuurd door de krachten van een tweeslachtige of hermafrodiete Kundalini.

Jef Van Leeuw