materiaal: albast

hoogte: 46cm
breedte: 30cm
diepte: 28cm

verzameling
Tags: ,

foto polyvalentie 2
foto polyvalentie 1
foto polyvalentie
foto polyvalentie toneeltrofee
tekening polyvalentie

Proza-Poëzie

Meestal is een figuratief stenen beeld voorzien van een sokkel, hetgeen deel uitmaakt van het beeld zelf. Dat alles wordt op een vrijstaande, voorziene, losse sokkel geplaatst of rechtstreeks op de grond.

Bij abstracte stenen beelden is er meestal geen sprake van de sokkel. Daar dit element steeds is opgenomen in het geheel.

Bronzen beelden worden meestal op een marmeren blokje verankerd, zoals kampioenenbekers, om zo een stevige basis te bekomen. Grote bronzen beelden hebben dan weer voldoende stabiliteit en toch wordt in de voorbereidingsfase (tijdens het boetseerproces) een sokkel gesuggereerd. Hierdoor vergroot dan het steunvlak en het figuur komt beter tot zijn recht. Het brons gieten is hierdoor vergemakkelijkt, daar de onderkant van het beeld volledig open of hol is, waardoor extra giet- en ontluchtingskanalen langs deze weg kunnen aangebracht worden. Dit vraagt achteraf ook een vermindering aan afwerking. Daarom is een bronzen beeld dat volledig gesloten of afgesloten is, altijd duurder.

Een staand figuur in steen vraagt steeds onderaan een extra ondersteuning in het beeld, om afbreken te voorkomen. Ofwel is het figuur voorzien van een lange gesloten mantel, ofwel steunt de figuur tegen een boom of staat naast een stoel. Steeds is er een voldoende massa steen overgelaten onderaan. Het is alsof het figuurtje een blok aan zijn been heeft. AI is het dan uitgewerkt als een boomstammetje, of moeder met kind, dat aan de schort van moeder kleeft.

Als beeldhouwer tracht je zulke ballast te vermijden maar dit lukt vaak niet, daar het onderwerp er zich niet altijd toe leent. Toch tracht ik nu drie beelden te kappen zonder dat extra gesteente te moeten voorzien en steeds te moeten meesleuren.

Het is een zittend vrouwtje (zie fig. 1 voorkant en fig.2 zijkant) steunend op de tenen en het achterbekken. Uitvoering in gele marmer 30cm x 30cm x 60cm.
Het tweede beeld is hetzelfde figuur maar nu in rode marmer 30cm x 60cm x 30cm. Het vrouwtje ligt nu op de uitstekende schouderbladen en de onderrug (zie fig.2 liggend).
Het derde beeld is nog steeds dezelfde figuur, maar nu in witte marmer 60cm x 30cm x 30cm. Het meisje ligt nu voorover en steunt op beide knieen en het hoofd (zie fig. 2 steunend) 3 verschillende beelden in 3 verschillende marmersoorten en elk in een verschillende houding.

Neem nu een beeld van de 3 en je kan het de 3 houdingen laten aannemen. Je kan nu spreken van een polyvalent beeld doordat die blok aan haar rug, of knieen of kontje niet is uitgevoerd. Minder steen en toch zo veelzeggend en veelzijdig.

Met een steen moet je kunnen trullen (trullen = Kempisch voor wentelend, waggelend rollen). Welke kant verkies jij?… Je kiest maar.

Jef Van Leeuw