materiaal: marmer

hoogte: 120cm
breedte: 31,5cm
diepte: 25cm

verzameling
Tags: , ,

foto witte kundalini
tekening rode kundalini
foto Rode Kundalii
foto 2 Cobra's
foto groen cobradoosje

Proza-Poëzie

Proza

Voor een ontwerp van tuinbeeld werd me gevraagd iets unieks te ontwerpen waar een echtpaar, in de kracht van hun leven, zich steeds zou kunnen in vinden. Als gewild kinderloos koppel moet het begrip “twee” of “tweevoudig” de doorslag geven, want man en vrouw zijn volledig harmonieus op elkaar ingesteld.

Sedert jaren beoefenen zij beiden de diepere Indische yoga met al zijn spirituele bijklanken en dan vooral de ademhalings- en lichaamsoefeningen die leiden tot bewuste ontspanning, waardoor de gezondheid bevorderd wordt. Een tweede belangrijk begrip, kracht/actie moet ook tot uiting komen. Dit alles dient gepresenteerd te worden op een vrije, spontane, figuratieve en uitdagende manier met een gemeenschappelijke noemer.

Niet alleen moet een artiest hierover nadenken, ook mensenkennis is belangrijk !
Rekening houdend met het budget, de weersbestendigheid en de duurzaamheid zal het een stenen beeld worden, nl. “pierre de hence” uit Rijsel. Omwille van de vriesvrijheid, zal het uit twee blokken bestaan. Het onderste deel van 100cmx100cmx60cm – tevens functioneel als sokkel – zal een horizontale noemer of lotusbloem voorstellen. Bij de oude Indiërs is dit tevens een voorwerp met boeddhistisch-godsdienstige symbolische betekenis : de rustende houding van Boeddha.

Het bovenste deel van 110cmx50cmx 50cm of de apotheose, zou (na lang zoeken en verschillende schetsen) twee verstrengelde rechtopstaande cobra’s voorstellen : de slangenkracht of Kundalini. Dit is een grote kracht, van nature innig verbonden aan het menselijk geestelijk en spiritueel verrijkend organisme. Deze kracht spreekt over een “innerlijke vrouw” en wordt vergeleken met een opgerolde gevaarlijke slang of “Kundalini Shakti”.

De geoorloofde kracht kan zowel scheppend als vernietigend, zowel positief als negatief gebruikt worden. Ze staat op het punt uit te halen of aan te vallen. Hierdoor kan het slangengif dodelijk zijn, maar op de juiste manier gebruikt kan het ernstige ziekten genezen.

Fysische kundalini van de wereld is de poel van de gesmolten oorspronkelijke oerelementen die de kern van de aarde uitmaakt.

Kundalini van de mensheid zetelt in de geslachtsstreek van elk individu en is een “innerlijk vuur” van grote kracht en intensiteit. Het is tevens de kracht van de seksualiteit, waardoor een mens geboeid of bevrijd kan worden.
Als verborgen kracht, noodzakelijk voor vergeestelijking, is kundalini in het bijzonder van belang voor hen die de geheimen van de seksualiteit willen ontsluieren en begrijpen.

In deze houding zit men rechtop met de gekruiste benen onder zich, de linker- en rechtervoet op respectievelijk de rechter- -en linkerdij ; bij ons gekend als de kleermakerszit.
Het vasthouden van daden, (in yoga) visualisering, het in gedachten herhalen van bepaalde klanken en bepaalde lichaamsbewegingen, kunnen kandalini tot ontwaken brengen en er terzelfder-tijd beheersing over schenken. Het is slechts een kwestie van de juiste sleutel te vinden.

Wie over een hevige en vurige kundalini of zinnelijkheid beschikt, geeft vaak blijk van algemene genialiteit. (Is dit in strijd met de norm en zijn artiesten daarom dan abnormaal ?)

Een opgerichte cobra oefent de ruggengraat en versterkt de inwendige organen. Vanuit een volkomen ontspannen houding wordt het lichaam gestrekt en gespannen, waarbij de adem wordt ingehouden. De cobrahouding schept bewust spanning en ontspanning, veroorzaakt een bewustzijnsverruiming en verhoogt sensueel besef. De bloedsomloop en de geslachtsorganen worden erdoor gestimuleerd.

Wanneer nu beide slangenmensen elkaar innig omhelzen, stromen fijnstoffelijke energieën samen en worden deze uitgewisseld. Deze harmonische doorstroming van de levenskrachten in het lichaam is noodzakelijk voor een goede gezondheid.
Zodra de levenskracht stagneert of geblokkeerd wordt treden er ziekteverschijnselen op. Het is de natuurlijke stroming van de levenskracht die verjongt en vernieuwt naar lichaam en geest.

Het koppel is bijna tot alles in staat als ze levenslustig en “vitaal” aanvoelen, niettegenstaande dieptepunten in het dagelijks leven. Het geheim is het lichaam, als in een dans, onafgebroken en harmonisch in beweging te houden. Het is een voortdurende visualisatie van de levenskracht.
Tijdens gepassioneerd liefdesspel wordt er een draaikolk van krachten geschapen die wezens uit geestelijke sferen aantrekt. Extatisch liefdesspel is het bloeien en ontluiken van een lotus.

Indien nu de onbewuste drift tot orgasme bewust kan worden beheerst, ervaren de energieën van beiden een tijdloze verrukking en wordt de geest verheven. De wording tijdens dit alles, gedurende het proces zelf, is belangrijk.

Jef Van Leeuw

Proza 2

Dit stelt de grote kracht voor, van nature innig verbonden aan het geestelijke en spirituele van het menszijn en is vooral organisme verrijkend. Deze kracht spreekt over een innerlijke vrouw en wordt vergeleken met een opgerolde gevaarlijke slang of “Kundalini Shakti”.

De geoorloofde kracht kan zowel scheppend als vernietigend, positief als negatief gebruikt worden. De slang staat op het punt uit te halen of aan te vallen met fatale afloop. Hierbij kan het slangengif dodelijk zijn, maar het gif op de juiste manier gebruikt kan ernstige ziekten genezen.

Als voorstelling van een fysieke Kundalini van de wereld is het de poel van gesmolten oorspronkelijke oerelementen die de kern van de aarde uitmaakt. Kundalini van de mensheid, zetelt in de geslachtsstreek van elk individu en is een “innerlijk vuur” met grote kracht en intensiteit, waardoor een mens geboeid of bevrijd kan worden. Wie over een hevige en vurige Kundalini of zinnelijkheid beschikt, geeft vaak blijk van algemene genialiteit. Als verborgen kracht, noodzakelijk voor de vergeestelijking, is Kundalini in het bijzonder van belang voor hen die de geheimen van de seksualiteit willen ontsluieren en begrijpen.

Het vasthouden van daden (in yoga), visualisering, het in gedachten herhalen van bepaalde klanken en bepaalde lichaamsbewegingen, kunnen Kundalini tot ontwaken brengen en er terzelfdertijd beheersing over schenken. Het is slechts een kwestie van de juiste sleutel te vinden.

Een opgerichte cobra oefent de ruggengraat en versterkt zo de inwendige organen. Vanuit een volkomen ontspannen houding wordt het lichaam gestrekt en gespannen waarbij enkele momenten de adem wordt ingehouden. Deze cobrahouding schept bewust spanning en ontspanning en veroorzaakt dan een bewustzijnsverruiming en verhoogt het sensueel besef. Hierdoor worden de bloedsomloop en de geslachtsorganen gestimuleerd.

Wanneer nu een slangenkoppel mekaar ontmoeten en mekaar innig omhelzen, stromen fijnstoffelijke energieën samen en worden deze uitgewisseld. Deze harmonische doorstroming van levenskrachten in het lichaam is noodzakelijk voor een goede gezondheid. Zodra nu de levenskracht stagneert of geblokkeerd wordt treden er ziekteverschijnselen op. Het is dan de natuurlijke stroming van de levenskracht die lichaam en geest verjongt en vernieuwd. Het koppel is bijna tot alles in staat als ze beiden levenslustig en “vitaal” aanvoelen, niettegenstaande dieptepunten van het dagelijks leven. Het geheim bestaat erin; het lichaam, als in een dans, onafgebroken en harmonisch in beweging te houden. Het is een voortdurende visualisatie van levenskracht.

Tijdens een gepassioneerd liefdesspel ontstaat een draaikolk van opwaartse en neerwaartse krachten die wezens uit geestelijke sferen aantrekt. Een extatisch liefdesspel is het ontluiken en bloeien van een lotusbloem. Wanneer nu tijdens de apotheose de onbewuste drift tot orgasme, bewust kan worden beheerst, ervaren de losgekomen energieën van beiden een tijdloze verrukking en komt de geest tot verheffing.

De wording naar het zijn, het bewustzijn, tijdens dit alles en gedurende het proces zelf, is belangrijk. “Erna”, is dan reeds na de feiten en dan is het van: “Het was subliem”. Het is een speels ontluikend liefdesspel op een drijvende lotusbloem, gestuurd door de krachten van een tweeslachtige of hermafrodiete Kundalini.

Jef Van Leeuw

Poëzie

KUNDALINI

Wang tegen wang,
verzacht de
vrouwelijke
wulpsheid
de furie van de
cobra.
Omstrengelde
lichamen
verpersoonlijken
de wens naar eenheid
en teder,
beschermend,
torenen ze boven de
lotus
als rijzend op een
witte wolk
verenigd in de
liefde.

Poëzie 2

RODE FIERHEID

De ruimte dominerend met een statigheid
grenzend aan zelfgenoegzaamheid,
strooit het om zich heen,
de roodheid van de steen.

Het innerlijke rode
en uiterlijk gladde,
maakt de smeulende kou gloeiend
in dit grijs-dooradert, levend marmer.

De vakman die zijn stenen kent
had er de slang al in herkend,
heeft dit nieuw reptiele leven
er hakkend en kervend aan gegeven.

Grijnzend, tussen
glimlach en glundering,
torent de gestroomlijnde snuit
boven het wiegende lijf uit.

Triomfantelijk rechtop
heeft het een prachtige kop.
De snuit, bedrieglijk aaibaar,
herbergt giftig gevaar.

De gespannen keelpees
en het geopend schild,
verraden een uithaal
uit de buik die bijna trilt.

De flitsende staart
met speels, vlammende punt
steunt het lichaam opwaarts
in kronkels steeds verdund

Oog in oog te staan
met deze rode pracht,
doet me stilstaan in verwondering
en het lijkt alsof het naar me lacht.